Work in progress

Gamemaker spelprojekt2 - Twisted metal remake

Nu är vi på Gamemaker mitt inne i ett spelprojekt som varar 8 veckor där gruppen jag är med i gör en remake på Twisted Metal. Till spelet gör jag en av två bilar vilket jag tycker är väldigt kul och spännande då jag inte gjort något liknande och lär mig under arbetets gång. Mer om projektet kan ni läsa på spelets blogg som uppdateras löpande av vår projektledare Martin.

Update: Vi är nu inne i vår sista produktionsvecka på projektet. Denna vecka är tweakvecka då vi finslipar på tidigare features och grafik. Jag jobbar nu med att teaka bilfysik på buggyn, tweaka buggyns texturer samt arbetar på mindre tasks.